1. Sıfat şiddetli, pek etkili/müessir, sert, zecrî, kesin, esaslı, köklü, temelden.
    drastic changes are necessary
    to impprove the economy of the country. The police took drastic measures to put a stop to the crime wave.
  2. Sıfat sert, haşin, müsamahasız, zora başvuran.
    The general was a drastic man who showed no mercy.
zecri tedbirler İsim
enflasyonu düzeltmek için sert tedbirler İsim
kökten revizyon gerektirmek Fiil
zecri tedbirler almak Fiil