draw a rapid picture of sth

  1. Fiil bir şeyin resmini çiziktirmek
  2. Fiil bir şeyin resiminıçiziştirmek