1. (a) (yasalara uygun olarak) yazmak, düzenlemek, tanzim etmek.
  to draw up a will. (b) dizmek, sıraya
  koymak.
  The officer drew up his men. (c) durmak, stop etmek.
  His car drew up at the curb. (d) çekip kaldırmak, (kollarını) sıvamak, (e)
  draw up with someone: birine yetişmek, gittikçe yaklaşmak/sokulmak.
  draw up to the table: masaya yaklaşmak/sokulmak. (f)
  draw oneself up: ciddîleşmek.
bir bilanço hazırlamak Fiil
bilanço hazırlamak Fiil
bilanço yapmak Fiil
kanun tasarısı hazırlamak Fiil
bir bütçe hazırlamak Fiil
sözleşme düzenlemek Fiil
bir sözleşme hazırlamak Fiil
özgeçmişini yazmak Fiil
bir belge hazırlamak Fiil
bir belge düzenlemek Fiil
kira sözleşmesi hazırlamak Fiil
bir liste yapmak Fiil
dilekçe yazmak Fiil
bir poliçe düzenlemek Fiil
program yapmak Fiil
program yapmak Fiil
protesto çekmek Fiil
tutanak tutmak Fiil
rapor yazmak Fiil
zabıt tutmak Fiil
bir kaza hakkında rapor hazırlamak Fiil
bir talepname hazırlamak Fiil
bir plan yapmak Fiil
bir tasarı hazırlamak Fiil
takrir vermek Fiil
mali durum bildirisi hazırlamak Fiil
fiyat tespit etmek Fiil
vasiyetname düzenlemek Fiil
müzekkere yazmak Fiil
yanaşmak Fiil
maliyet tahmini yapmak Fiil
suçlama iddianamesi hazırlamak Fiil
bir envanter yapmak Fiil
güzergâh saptamak Fiil
istasyon girişinde (araba ile) durmak Fiil
noter önünde hazırlanmak Fiil
noter önünde hazırlanmak Fiil
işi canlandırmak Fiil
tutanak tutmak Fiil
zabıt tutmak Fiil
teklifler hazırlamak Fiil
gündemi hazırlamak Fiil
tahminleri hesaplamak Fiil
program hazırlamak Fiil
kalkmak, dikleşmek, dik durmak.
önemli bir tavır takınmak Fiil