1. (parayı) içkiye harcayıp tüketmek, (dert ve kederi) içki ile dağıtmak/unutmak.
    He drank his troubles
    away: İçerek dertlerini unuttu.
    drink away one's fortune: servetini içkiye harcayıp bitirmek.
    drink away one's sorrows: kederini içki ile dağıtmak.