drop a hint

  1. Fiil ima etmek
  2. Fiil anıştırmak
  3. Fiil ipucu vermek
  4. Fiil dolaylı anlatmak
  5. Fiil işaret etmek
çıtlatmak Fiil
bir şey hakkında imada bulunmak Fiil
balgam atmak Fiil