1. (bkz: drive )
    (geç.z.).
  2. sürü, davar, hergele, yürüyüş halindeki sürü.
  3. güruh, kalabalık.
  4. celeplik yapmak, davar/sürü alıp satmak/sevketmek.
  5. (enli taşçı kalemi ile) taş yontmak/düzeltmek.
: enli taşçı kalemi.