1. İsim, Botanik duryan ağacı
    (Durio zibethinus): GD Asyada yetişen yüksek bir orman ağacı.
  2. İsim duryan: bu ağacın meyvesi: dikenli, sert bir kabuğu, keskin kokusu vardır. Etli kısmı yenir.