1. Geçişsiz Fiil oturmak, ikamet etmek, sakin/meskûn olmak.
    dwell in … : … de oturmak/ikamet etmek.
  2. Geçişsiz Fiil yaşamak, hayat sürmek, yaşamakta devam etmek.
    to dwell in happiness: mutluluk içinde yaşamak.
oturulmak Fiil
oturmak Fiil
bir konu üzerinde uzun uzun düşünmek Fiil
ayrıntılar üzerinde uzun uzun durmak Fiil
mesken tutmak Fiil
bir yerde oturmak Fiil
birinin aklında kalmak Fiil
birinin belleğinde kalmak Fiil
sayfiyede oturmak Fiil
biriyle geçinmek Fiil
kurmak Fiil
kurcalamak Fiil
(bir konu vb.) üzerinde durmak, vurgulamak.
to dwell on a particular point in an argument.
bir konu üzerinde durmak Fiil
bir şey üzerinde durmak Fiil
Fazla kafana takma.
Dert etme.
Fazla kafaya takma.
Çok da kafaya takma.
Çok da kafana takma.