1. sayısı: limn->∞ (1+1/n)n ≈ 2.718281828 … tabiî veya Neperiyen logaritmanın tabanı.
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer üye olunan kuruluşların faaliyetleri (NACE kodu: 94.99) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Başka yerde sınıflandırılmamış işletme destek hizmet faaliyetleri (NACE kodu: 82.9) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Başka yerde sınıflandırılmamış bina dışı diğer yapılara ait projelerin inşaatı (NACE kodu: 42.99) İsim, Sanayi ve Zanaatler
elektronik atık İsim, Çevre ve Ekoloji
elektronik atık İsim, Çevre ve Ekoloji
Aşındırıcı ürünlerin ve başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (NACE kodu: 23.9) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı (NACE kodu: 28) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünlerin imalatı (NACE kodu: 20.59) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı (NACE kodu: 25.99) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda maddelerinin imalatı (NACE kodu: 10.89) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer genel amaçlı makinelerin imalatı (NACE kodu: 28.29) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı (NACE kodu: 23.99) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel amaçlı makinelerin imalatı (NACE kodu: 28.99) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer tekstillerin imalatı (NACE kodu: 13.99) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekipmanlarının imalatı (NACE kodu: 30.99) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Başka yerde sınıflandırılmamış ulaşım araçlarının imalatı (NACE kodu: 30.9) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Başka yerde sınıflandırılmamış imalatlar (NACE kodu: 32.9) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Başka yerde sınıflandırılmamış madencilik ve taş ocakçılığı (NACE kodu: 08.9) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer işletme destek hizmet faaliyetleri (NACE kodu: 82.99) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer eğitim (NACE kodu: 85.59) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer finansal hizmet faaliyetleri (Sigorta ve emeklilik fonları hariç) (NACE kodu: 64.99) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer bilgi hizmet faaliyetleri (NACE kodu: 63.99) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar (NACE kodu: 32.99) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taş ocakçılığı (NACE kodu: 08.99) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Başka yerde sınıflandırılmamış kara taşımacılığı ile yapılan diğer yolcu taşımacılığı (NACE kodu: 49.39) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer hizmet faaliyetleri (NACE kodu: 96.09) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler (NACE kodu: 74.9) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler (NACE kodu: 74.90) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Başka yerde sınıflandırılmamış barınacak yer sağlanmaksızın verilen diğer sosyal yardım hizmetleri (NACE kodu: 88.99) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel inşaat faaliyetleri (NACE kodu: 43.99) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer makine, ekipman ve eşyaların kiralanması ve leasingi (NACE kodu: 77.39) İsim, Sanayi ve Zanaatler
elektronik posta
İngilizce alfabenin 5'inci harfi. İsim
E sesi:
met, meet, mere sözcüklerindeki gibi. İsim
baskı işlerinde E/e harfinin kalıbı. İsim
sırada 5'inci. İsim
(a) 3'üncü ton, mi notası, (b) mi notasının frekansı: 329.6 Hz veya bunun 2n katı (n: pozitif tam sayı),
(c) mi notası üzerine kurulu ölçek.
İsim, Müzik
Roma rakamlarında 250'yi gösteren simge. İsim
okulda başarısızlık notu. İsim
erg, enerji birimi. İsim, Fizik
electromotive force İsim, Elektrik-Elektronik
: örneğin, meselâ, misal olarak. Gramer
örneğin, meselâ, örnek/misal olarak.
even.
evening
ever Zarf
(Fr) Fransız yarı askeri teknik kolej
yani.
(US) şimdiye ve geleceğe ait değer veya yarar
(US) bilet
kilometre saati
= omissions excepted.
toplumun aşağı orta sınıfı
satılamazlık
 1. at
 2. to
 3. unto
 4. upon
statistical department İsim
hepatitis E virus İsim, Viroloji
'e
with
sixth letter of the Turkish alphabet
to
until
until
than
to
to
till
until
for
... does not befit ....
to advise ... on ... Fiil
to focus on ... Fiil
to step up ... Fiil
to keep pace with ... Fiil
to impede ... Fiil
to violate ... Fiil
to be incompatible with ... Fiil
to be committed to ... Fiil
to appertain to ... Fiil
judging by the ... Zarf
to be responsible for ... Fiil
to put pressure on ... Fiil
to loom large in ... Fiil
to enter into judgment with ... Fiil
to be predicated on ... Fiil
cannot get enough of ...
I never got around to .... Cümle
in accordance with ... Zarf
to be surprised at ... Fiil
clues as to ... İsim
to have every confidence in ... Fiil
further to ... Zarf
as a set-off against
to provide benefits to ... İsim
to be fond of ... Fiil
to be fond of ... Fiil
to bevel ... Fiil
in parallel with ... Zarf
despite ...
Please give my best to ....
Please give my best to ....
to take refuge in ... Fiil
to bring an end to ... Fiil
to be surprised at ... Fiil
Don't get hung up on .... Cümle
to give hope to ... Fiil
in accordance with ... Zarf
conformity to ... İsim
to act in accordance with ... Fiil
I never got around to ... Cümle
to bid farewell to ... Fiil
to pass through to ... Fiil, Ekonomi
to lose to ... Fiil, Spor
to cause offense to ... Fiil
to paper-clip ... to ... Fiil
to communicate ... to ... Fiil
to deny ... access to ... Fiil
susceptible to … Sıfat
obnoxious to … Sıfat
notwithstanding … Zarf, Hukuk
I'm not about to … Cümle
in respect of … Zarf
till … Zarf
to be coerced into … Fiil
statistical commission
statistical accounting
statistical data İsim
statistical abstract
to counter Fiil
incidental upon
to foot up Fiil
concerning
on the basis of
apropos of apropos of
according to
inasmuch as
in accordance with
to pattern on Fiil
to go as high as Fiil
to set out to Fiil
false claim
to set out to Fiil
to give rise to Fiil
in proportion to
with
despite
to accord with Fiil
peartness
rosiness
sanguineness
smile
sparkle
sprightliness
sunshine
alacrity
amusement
animateness
blitheness
brio
cheer
crankness
esprit
fizz
friskiness
frolicksomeness
fun
gaiety
galliardise
gamesomeness
glee
gleefulness
good cheer
happiness
hilarity
jauntiness
jolliness
jollity
joviality
joyfulness
jubilance
liveliness
merriness
mirth
vivaciousness
to pass the buck to ... Fiil

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

 1. Latin asıllı ... altıncı harfi
 2. Söze kuvvet ... başına getirilir
 3. bk. –a
 4. bk. –a–
 5. Cümle başında herhalde, aşağı yukarı, artık, ... öyle olunca, haydi vb
 6. Arapça kelimelerin ... müenneslik eki
 7. Fiillerin şart kipinin tekil ve çoğul ... sonra gelerek anlamı güçlendirir