1. sayısı: limn->∞ (1+1/n)n ≈ 2.718281828 … tabiî veya Neperiyen logaritmanın tabanı.
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer üye olunan kuruluşların faaliyetleri (NACE kodu: 94.99) Noun, Trades-Professions
Başka yerde sınıflandırılmamış işletme destek hizmet faaliyetleri (NACE kodu: 82.9) Noun, Trades-Professions
Başka yerde sınıflandırılmamış bina dışı diğer yapılara ait projelerin inşaatı (NACE kodu: 42.99) Noun, Trades-Professions
elektronik atık Noun, Environment-Ecology
elektronik atık Noun, Environment-Ecology
Aşındırıcı ürünlerin ve başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (NACE kodu: 23.9) Noun, Trades-Professions
Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı (NACE kodu: 28) Noun, Trades-Professions
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünlerin imalatı (NACE kodu: 20.59) Noun, Trades-Professions
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı (NACE kodu: 25.99) Noun, Trades-Professions
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda maddelerinin imalatı (NACE kodu: 10.89) Noun, Trades-Professions
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer genel amaçlı makinelerin imalatı (NACE kodu: 28.29) Noun, Trades-Professions
Başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı (NACE kodu: 23.99) Noun, Trades-Professions
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel amaçlı makinelerin imalatı (NACE kodu: 28.99) Noun, Trades-Professions
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer tekstillerin imalatı (NACE kodu: 13.99) Noun, Trades-Professions
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekipmanlarının imalatı (NACE kodu: 30.99) Noun, Trades-Professions
Başka yerde sınıflandırılmamış ulaşım araçlarının imalatı (NACE kodu: 30.9) Noun, Trades-Professions
Başka yerde sınıflandırılmamış imalatlar (NACE kodu: 32.9) Noun, Trades-Professions
Başka yerde sınıflandırılmamış madencilik ve taş ocakçılığı (NACE kodu: 08.9) Noun, Trades-Professions
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer işletme destek hizmet faaliyetleri (NACE kodu: 82.99) Noun, Trades-Professions
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer eğitim (NACE kodu: 85.59) Noun, Trades-Professions
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer finansal hizmet faaliyetleri (Sigorta ve emeklilik fonları hariç) (NACE kodu: 64.99) Noun, Trades-Professions
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer bilgi hizmet faaliyetleri (NACE kodu: 63.99) Noun, Trades-Professions
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar (NACE kodu: 32.99) Noun, Trades-Professions
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taş ocakçılığı (NACE kodu: 08.99) Noun, Trades-Professions
Başka yerde sınıflandırılmamış kara taşımacılığı ile yapılan diğer yolcu taşımacılığı (NACE kodu: 49.39) Noun, Trades-Professions
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer hizmet faaliyetleri (NACE kodu: 96.09) Noun, Trades-Professions
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler (NACE kodu: 74.9) Noun, Trades-Professions
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler (NACE kodu: 74.90) Noun, Trades-Professions
Başka yerde sınıflandırılmamış barınacak yer sağlanmaksızın verilen diğer sosyal yardım hizmetleri (NACE kodu: 88.99) Noun, Trades-Professions
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel inşaat faaliyetleri (NACE kodu: 43.99) Noun, Trades-Professions
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer makine, ekipman ve eşyaların kiralanması ve leasingi (NACE kodu: 77.39) Noun, Trades-Professions
elektronik posta
İngilizce alfabenin 5'inci harfi. Noun
E sesi:
met, meet, mere sözcüklerindeki gibi. Noun
baskı işlerinde E/e harfinin kalıbı. Noun
sırada 5'inci. Noun
(a) 3'üncü ton, mi notası, (b) mi notasının frekansı: 329.6 Hz veya bunun 2n katı (n: pozitif tam sayı),
(c) mi notası üzerine kurulu ölçek.
Noun, Music
Roma rakamlarında 250'yi gösteren simge. Noun
okulda başarısızlık notu. Noun
erg, enerji birimi. Noun, Physics
electromotive force Noun, Electronics
: örneğin, meselâ, misal olarak. Grammar
örneğin, meselâ, örnek/misal olarak.
even.
evening
ever Adverb
(Fr) Fransız yarı askeri teknik kolej
yani.
(US) şimdiye ve geleceğe ait değer veya yarar
(US) bilet
kilometre saati
= omissions excepted.
toplumun aşağı orta sınıfı
satılamazlık
 1. at
 2. to
 3. unto
 4. upon
statistical department Noun
hepatitis E virus Noun, Virology
'e
with
sixth letter of the Turkish alphabet
to
until
until
than
to
to
till
until
for
... does not befit ....
to advise ... on ... Verb
to focus on ... Verb
to step up ... Verb
to keep pace with ... Verb
to impede ... Verb
to violate ... Verb
to be incompatible with ... Verb
to be committed to ... Verb
to appertain to ... Verb
judging by the ... Adverb
to be responsible for ... Verb
to put pressure on ... Verb
to loom large in ... Verb
to enter into judgment with ... Verb
to be predicated on ... Verb
cannot get enough of ...
I never got around to .... Sentence
in accordance with ... Adverb
to be surprised at ... Verb
clues as to ... Noun
to have every confidence in ... Verb
further to ... Adverb
as a set-off against
to provide benefits to ... Noun
to be fond of ... Verb
to be fond of ... Verb
to bevel ... Verb
in parallel with ... Adverb
despite ...
to be surprised at ... Verb
Please give my best to ....
Please give my best to ....
to take refuge in ... Verb
to bring an end to ... Verb
Don't get hung up on .... Sentence
to give hope to ... Verb
in accordance with ... Adverb
conformity to ... Noun
to act in accordance with ... Verb
I never got around to ... Sentence
to bid farewell to ... Verb
to pass through to ... Verb, Economics
to lose to ... Verb, Sports
to cause offense to ... Verb
to paper-clip ... to ... Verb
to communicate ... to ... Verb
to deny ... access to ... Verb
susceptible to … Adjective
obnoxious to … Adjective
notwithstanding … Adverb, Law
I'm not about to … Sentence
in respect of … Adverb
till … Adverb
to be coerced into … Verb
statistical commission
statistical accounting
statistical data Noun
statistical abstract
to counter Verb
incidental upon
to foot up Verb
concerning
on the basis of
apropos of apropos of
according to
inasmuch as
in accordance with
to pattern on Verb
to go as high as Verb
to set out to Verb
false claim
to set out to Verb
to give rise to Verb
in proportion to
with
despite
to accord with Verb
peartness
rosiness
sanguineness
smile
sparkle
sprightliness
sunshine
alacrity
amusement
animateness
blitheness
brio
cheer
crankness
esprit
fizz
friskiness
frolicksomeness
fun
gaiety
galliardise
gamesomeness
glee
gleefulness
good cheer
happiness
hilarity
jauntiness
jolliness
jollity
joviality
joyfulness
jubilance
liveliness
merriness
mirth
vivaciousness
to pass the buck to ... Verb

Turkish Dictionary (Kubbealti Turkish Dictionary)

 1. Latin asıllı ... altıncı harfi
 2. Söze kuvvet ... başına getirilir
 3. bk. –a
 4. bk. –a–
 5. Cümle başında herhalde, aşağı yukarı, artık, ... öyle olunca, haydi vb
 6. Arapça kelimelerin ... müenneslik eki
 7. Fiillerin şart kipinin tekil ve çoğul ... sonra gelerek anlamı güçlendirir