early closing

(Br) dükkân kapama kanunu
dükkânlar bugün erken kapanmak ıyor