economic period

ekonomik bakımdan işlerin ölü olduğu dönem
ekonomik faaliyette yavaşlama dönemi