economy of abundance

  1. bolluk ekonomisi (bir ülkedeki satın alma gücünün , tüketim malları sanayiini tam kapasite ile çalıştırmaya
    yetecek kadar yüksek olması
  2. bolluk ekonomisi