effect an arrest

  1. Fiil bir tutuklamada bulunmak
  2. Fiil bir tutuklama yapmak
  3. Fiil tutuklamada bulunmak