election committee

seçim kampanyası komitesi
yönetim kurulunun seçilmesi