electric circuit

bir elektrik devresine aşırı yük bindirmek Fiil