electromotive force

  1. yüksüren kuvvet, elektromotor kuvvet, bir üretecin kutupları arasındaki gerilim/potansiyel farkı, bu
    kutupların birinden öbürüne birim elektrik yükünün akmasiyle yapılan iş. Kıs.:
    emf, simgesi
    E, birimi
    volt.