1. Sıfat güzel/etkili konuşan, hitabeti kuvvetli, uzdilli.
  an eloquent orator.
 2. Sıfat beliğ, fasih, açık/düzgün/güzel ve etkili (söz/ifade).
  an eloquent speech.
 3. Sıfat apaçık, besbelli, âşikâr, bedihî, izaha gerek duyurmayan, herşeyi ifade eden.
  eloquent of: açık
  işaret, apaçık delil.
  His frown was eloquent of his displeasure.
duygularını güzel sözlerle ifade etmek Fiil