1. Geçişli Fiil cesaret vermek, teşvik etmek, cesaretlendirmek.