1. Geçişli Fiil kapamak, hapsetmek.
  2. Geçişli Fiil sarmak, kuşatmak, çevirmek, kapatmak.
    enclose = inclose a porch with glass.
  3. Geçişli Fiil (aynı) zarfa koymak, ilişikte göndermek, iliştirmek, leffetmek.
    I enclose = inclose a cheque for $60 (with this letter).
  4. Geçişli Fiil içermek, kapsamak, ihtiva etmek.
    This letter enclose = incloses a cheque.
teklifini zarfa koymak Fiil
teklifinızarfa koymak Fiil
...'i tırnak içine almak Fiil
(US) Br çek eklemek Fiil
bir mektuba makbuz eklemek Fiil
kamu arazisini özelleştirmek Fiil
parantez içine almak Fiil
duvarla çevrilmek