encroachment

  1. İsim, İmar Hukuku taşkınlık
  2. İsim tecavüz, el uzatma, gasbetme, başkasının malını gizlice/sinsice alma.
  3. İsim sınırı geçme/aşma.
  4. İsim gasbolunan şey, gizlice/sinsice alınan şey.
sermayenin azalması
ecrimisil, haksız işgal tazminatı, fuzuli işgal tazminatı İsim, İmar Hukuku
taşkın yapı İsim, İmar Hukuku
ecrimisil davası, haksız işgal davası İsim, İmar Hukuku
s denizin karayı yavaş yavaş istilası
ulaşımın engellenmesi
işlerin engellenmesi
birinin haklarının gaspı
birinin haklarına tecavüz