end in failure

  1. Fiil fiyasko vermek
  2. Fiil başarısızlıkla sonuçlanmak
fiyasko ile sonuçlanmak Fiil