1. gayret, çaba, emek, uğraşma.
  2. gayret etmek, (bir şey yapmaya) çalışmak.
    He endeavor = endeavoured to climb the mountain.
  3. uğraşmak, çabalamak, girişmek, denemek.
  4. gayret eden, çabalayan, uğraşan, emek harcayan kimse.
...'meye teşebbüs etmek Fiil