enforce an order

  1. Fiil bir emri uygulamak
  2. Fiil bir emri icra mevkiine koydurmak