enforce one's will upon sb

  1. Fiil kendi iradesini başkasına zorla kabul ettirmek