engage in politics

siyaset yapma hakkı İsim, Hak ve Özgürlükler