enjoy a conduct on sb

  1. Fiil birine bir hareket tarzını benimsemesini emretmek
  2. Fiil birine bir hareket tarzını benimsetmek