erect a new government

  1. Fiil yeni bir hükümet kurmak
  2. Fiil yeni bir kabine kurmak