1. …'den beri, -den sonra, o zamandan beri, … sürece.
  ever since I was a boy: çocukluğumdan beri.

  ever since I have lived here: burada oturduğum sürece.
  ever since (then) they have been very careful: Bundan sonra çok dikkatli oldular.
 2. (a) o vakitten/zamandan beri.
  He was elected in May and has been chairman ever since . (b) olalı,
  edeli, -den bu yana, -den beri.
  He has been busy ever since he came: Geldi geleli/geldiğinden beri hep uğraşıyor/çalışıyor.