evidentiary

  1. Sıfat, Hukuk delil niteliğinde
  2. delil teşkil eden
  3. delil niteliğinde olan
  4. ispata yarayan
  5. delillerle ilgili
delil niteliğinde olmak Fiil
evrakı müsbite
delil teşkil eden gerçekler İsim
kanıtların gizliliği İsim, Hukuk