1. Fiil, Biyoloji evrilmek (Kaynak: Evrim Çalışkanları)
  2. Fiil geliş(tir)mek, tekâmül et(tir)mek.
    He evolved a new system for running the factory. The British political
    system has evolved over several centuries.
  3. Fiil, Biyoloji evrilmek, dönüşmek, evrim geçirmek.
  4. Fiil (koku, gaz vb.) yaymak, neşretmek, çıkarmak, dağıtmak, saçmak.
bir tasarı geliştirmek Fiil
bir program geliştirmek Fiil
birşeyden evrilmek Fiil
evrilerek birşeye dönüşmek Fiil
birşeye dönüşmek Fiil
birşey haline gelmek Fiil
birşeyden yola çıkmak Fiil
birşeye dayanmak Fiil
birşeyden çıkarak gelişmek Fiil