1. (US) rıhtımda teslim fiyat (belirtilen limanda karaya teslim giderlerinin hepsini içerir