1. Sıfat, Hukuk tek tarafın katıldığı
  2. Hukuk tek taraflı, yalnız bir tarafın lehin(d)e/çıkarına/yararına.
  3. taraf tutan, partizan.
bir mahkemeden verilerek kesinleşmiş kararın iptali ile davaya yeniden bakılması için başvuru
taraf olmayan ilgili bir kimseye veya taraflardan biri hazır bulunmadan ihtiyati tedbir kararı vermek Fiil
taraflardan birinin itirazı üzerinde hareket etmek Fiil
acele itiraz
mahkemede karşı taraf olmadan verilen ihtiyati tedbir kararı
hasımsız veya hasım olmasa da yapılan işlemin hasma tebliğ olunmaması hali
tek taraflı
yalnızca bir tarafın dinlendiği yargılama usulü
(Lat) dilekçe sahibi