excuse oneself

  1. (a) özür/af dilemek, (b) muaf tutulmak, serbest bırakılmak.
    to excuse oneself from the duty. (c)
    (gitmek vb. için) izin/müsaade istemek.
    He excused himself from the party.
hastalık yüzünden özür dilemek Fiil