execute a decree

  1. Fiil bir kararı yürürlüğe koymak
  2. Fiil bir kararname çıkarmak