1. Fiil (son derece) yormak, bitap/takatsiz düşürmek, bitkin hale getirmek, kuvvetini tüketmek.
  I'm exhausted
  by overwork. What an exhausting day! I'm completely exhausted.
 2. Fiil tüketmek, bitirmek.
  to exhaust one's money. We exhausted our funds in a week. My patience is exhausted.
 3. Fiil (kapalı kaptan) gaz çık(ar)mak/kaç(ır)mak.
  Gases from an automobile exhaust through a pipe. to exhaust the air in a jar.
 4. Fiil su vb.) boşaltmak.
  to exhaust a well.
 5. Fiil iyice/ayrıntılarıyla incelemek, inceden inceye tetkik etmek.
  to exhaust a subject: bir konuyu
  ayrıntılarıyla incelemek.
  Her book about the tulips exhausted the subject.
 6. Fiil bütün olanakları denemek, her çareye başvurmak.
 7. Fiil eriyebilen/müessir maddeleri içinden çıkarmak.
 8. Fiil bütün kaynakları tüketmek, fakir düşürmek, kısırlaştırmak.
  The long war exhausted the country. to exhaust the soil.
 9. İsim, Makine dışatım, egzoz, (yanmış gaz, buhar vb.) dışarı atma
  . exhaust manifold: dışatım döşemi.
 10. İsim (dışarı atılan/çıkarılan) duman, gaz, buhar.
 11. İsim
  exhaust pipe ile ayni anlama gelir. dışatım/egzoz borusu: (gazı/buharı) dışarı atan düzen.
 12. İsim (kapalı bir yerdeki dumanı, kokuyu, tozlu havayı vb.) boşaltma düzeni.
 13. İsim (bkz: exhaustion )
iç hukuk yollarının tüketilmesi İsim, Hak ve Özgürlükler
oto egzozu
otomobil egzozu
otomobil egzosu İsim
kotayı bitirmek Fiil
bir kotayı bitirmek Fiil
bir konuyu ayrıntılarıyla incelemek Fiil
egzos rondelası
çürük gaz kutusu
egzoz kutusu
egzos kutusu
egzoz freni İsim, Ulaşım
çürük gaz kutusu
egzoz kontrolü
çürük gaz kesme
çürük gaz kesme sürgüsü
egzos patlaması
egzoz emisyonu İsim, Ulaşım
aspiratör
dışarı atma körüğü
egzoz gazı İsim, Ulaşım
egzoz gaz geri dönüşü İsim, Ulaşım
egzoz gazı geri dönüşü İsim, Ulaşım
boşaltma boru hattı
egzoz ses kesici
egzos susturucusu İsim, Ulaşım
sürücü lüle
çok çalışmasıyla kendini yormak Fiil
çürük gaz kanalı
exhaust ile ayni anlama gelir. dışatım/egzoz borusu: (gazı/buharı) dışarı atan düzen.
birinin sabrını tüketmek Fiil
birinin sabır brııni tüketmek Fiil
egzos susturucusu
egzoz susturucusu
egzoz dumanı İsim, Ulaşım
egzoz dumanı pusluluğu İsim, Ulaşım
egzoz istimi
egzos supabı
egzos rakoru
akreditifin tutarını tüketmek Fiil
toprağı aşırı derecede işletmek Fiil
çareleri tüketmek Fiil
toprağı yormak Fiil
bir kuyudaki suyu boşaltmak Fiil
boşaltma sübabı
boşaltmak valfı