existing-use value

  1. arazi ve binaların mevcut kullanımlarına göre sahip oldukları piyasa değeri