1. Fiil, Tekstil Sanayii genişletmek
 2. Geçişli Fiil genişle(t)mek, genleş(tir)mek, (boyut/hacim) büyü(t)mek, şiş(ir)mek.
  Iron expands when it is heated.
  The balloon expanded as it filled with air. He breathed deeply and expanded his chest.
 3. Geçişli Fiil aç(ıl)mak, yay(ıl)mak, uza(n)mak, uzatmak, germek.
  A bird expands its wings before flying.
 4. Geçişli Fiil geliş(tir)mek, tevsi/tafsil etmek, genişletmek.
  to expand a short story into a novel.
 5. Geçişli Fiil, Matematik (a) çarpanlara ayırmak. (bkz: factor ) (2), (b) matematiksel bir ifadeyi belirli bir tür terimlerin
  toplamı, çarpımı vb. şeklinde yazmak, (c) (bir işlevi) seriye açmak, seri halinde yazmak.
 6. Geçişli Fiil içini/kalbini/sırlarını açmak, açılmak.
  This quiet young man expands only when he is among the friends.
işi genişletmek Fiil
işini büyütmek Fiil
işini genişletmek Fiil
üretim tesislerini genişletmek Fiil
üretim kapasitesini genişletmek Fiil
topraklarını genişletmek Fiil
davanın genişletilmesi İsim, Hukuk
bir fikri işlemek Fiil
kredi kolaylığını genişletmek Fiil
kamu harcamalarını arttırmak Fiil, Ekonomi
büyüyüp girmek Fiil
büyüyerek girmek Fiil
tesislerini genişletmek Fiil
üye sayısını artırmak Fiil
birşeyi ayrıntılarıyla açıklamak Fiil
birşeyi açmak Fiil
birşeyi ayrıntılandırmak Fiil
ayrıntılarıyla anlatmak, tafsil etmek, teferruata girişmek.
I'm quite satisfied with your explanation,
so there's no need to expand on it.
işletmeyi genişletmek Fiil
tedavüldeki parayı çoğaltmak Fiil
dalgalı borçları artırmak Fiil
sosyal yardım listesini genişletmek Fiil
birşeyi ayrıntılandırmak Fiil
birşeyi açmak Fiil
birşeyi ayrıntılarıyla açıklamak Fiil