1. İsim uzmanlık, vukuf, geniş bilgi ve tecrübe, ihtisas, maharet, hüner, ehliyet.
    His expertise saved the business from failing.
  2. İsim inceleme, bilirkişi raporu, ekspertiz.
uzmanlık alanı İsim
ürün ekspertizi