explanation for sth

bir şeyin açıklamaksını yapmak Fiil