explanation for sth

  1. bir şeyin açıklaması
bir şeyin açıklamaksını yapmak Verb