1. Geçişli Fiil keşfetmek, coğrafî araştırma/inceleme maksadıyla seyahat etmek.
 2. Geçişli Fiil (çevresini/muhitini) incelemek, araştırmak.
  to explore one's surroundings.
  to explore every
  corner of … /every avenue: her köşesini/her ihtimali araştırmak.
 3. Geçişli Fiil incelemek, araştırmak, tahkik etmek.
  We will have to explore all the possibilities before deciding on a course of action.
 4. Geçişli Fiil muayene etmek, (el veya aletle) araştırmak/incelemek/tetkik etmek/yoklamak.
  The doctor explored the
  wound. She explored the wall with her fingers, searching for the light switch.
 5. Geçişli Fiil (bkz: search out ).
bir ülkeyi araştırmak Fiil
kutup bölgesini keşfetmek Fiil
memleket içini gezerek araştırmak Fiil
imkân araştırmak Fiil