exporting country

sermaye ihraç eden ülke
petrol ihraç eden ülke