1. İsim, Antropoloji soy tükenmesi
 2. İsim, Psikoloji sönme
 3. İsim, Biyoloji yokoluş (Kaynak: Evrim Çalışkanları)
 4. İsim, Biyoloji nesil tükenmesi (Kaynak: Evrim Çalışkanları)
 5. İsim sön(dür)me, itfa, körlenme, kararma.
  The sudden extinction of the lights left the room in darkness.
  the extinction of a fire.
 6. İsim (soy/nesil) tükenme, tüketme, inkıraz.
  The caribou was once threatened with extinction.
 7. İsim imha, yoketme, yokolma, ortadan kaldırma/kalkma, mahvetme/olma.
  The war caused the extinction of many
  pacifist organizations.
 8. İsim ilga, iptal, terk.
bir felaketten kaynaklanmayan yokolus İsim, Biyoloji
olağan yokoluş (Kaynak: Evrim Çalışkanları) İsim, Biyoloji
soyunu tüketmek, soyunun tükenmesine sebep olmak Fiil, Biyoloji
K-T yokoluşu (Kaynak: Evrim Çalışkanları) İsim, Biyoloji
gizil körelme.
geçersizliğini beyan etme
kitlesel yokoluş (Kaynak: Evrim Çalışkanları) İsim, Biyoloji
...'in neslinin tükenmesi İsim
...'in soyunun tükenmesi İsim
ipoteğin itfası İsim
kâr komisyonu hesabında herhangi bir yıl içinde hasar oluşması halinde zararın itfa edilene kadar izleyen yıllara devri