1. Sıfat, Siyaset-Ulusl. İlişkiler aşırıcı
  2. Sıfat, Siyaset-Ulusl. İlişkiler ekstremist
  3. müfrit, ifratçı, aşırılığa kaçan, azılı.
    an extremist party.
  4. aşırı doktrin/politika/tutum yanlısı.
aşırı sağcı
aşırı sağcı
aşırı grup İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler