yüzükoyun, yüzüstü. Zarf
(a) (karşısındakini) sindirmek, (yüzüne dik dik bakarak) yıldırmak, susturmak.