1. Fiil gözden kaybolmak
  2. Fiil eriyip gitmek
  3. Fiil daha az duyulur olmak
solma, sönükleşme. İsim
screwball (2). İsim
azalmak, zail olmak, geçmek, şiddetini/kuvvetini kaybetmek, silinmek, (halk) dağılmak, kaybolmak, sırra
kadem basmak, görünmez olmak.
His anger faded away. The shapes faded (away) into the night. When the police arrived, the crowd faded away.