fail to fulfil an obligation

  1. Fiil bir yükümlülüğü yerine getirmekten kaçınmak