1. İsim, Muhasebe gerçeğe uygun değer
  2. İsim, Muhasebe piyasa değeri
adalet ve nisfete uygun değer
adalet ve nısfete uygun değer
genel piyasa değeri
adil ve makul değer
(konut) piyasa satış değeri
cari ticari değer
piyasa değeri
cari ticari değeri
muayyen bir şeyin muayyen zamandaki piyasa değeri
adil piyasa değeri
rayiç değer İsim
rayiç bedel İsim