fall in love with (someone)

  1. (birine) âşık olmak, gönül vermek, gönlünü kaptırmak, vurulmak,
    k.d. abayı yakmak.